BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
13.09.2023
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË PËRKRAHET NGA UNDP MË PAJISJE FORENZIKE-BALISTIKE

Në ceremoninë e pranim-dorëzimit të pajisjeve forenzike Stereoskop dhe Boroskop për Divizionin e Balistikes, pajisje këto për ekzaminimin e armëve të zjarrit, komponentëve të tyre dhe municionit si dhe inspektimin e tytave te armëve te zjarrit, në mikpritje të Kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Kosovës për Forezikë  Dr. Blerim Olluri të pranishëm ishin edhe:  Z. Blerim Gashani  Zëvendës Ministër i Punëve të Brendshme;

Z.  Nuno QUEIROS, Përfaqësues i Përhershëm i UNDP-së në Kosovë; përfaqësues nga Ambasada e  Gjermanisë, Francës,  Mbretërisë së Bashkuar, Norvegjisë, Holandës dhe Suedisë; mediat, etj.

Në emër të të gjithë stafit të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë, z. Olluri falënderoj dhe shprehi mirënjohjen tonë më të thellë ndaj UNDP-së në Kosovë, Qeverisë Gjermane, Franceze, Holandeze, Norvegjeze dhe Suedeze së bashku me Bashkimin Evropian për donacionin e vlefshëm të pajisjeve stereoskopëve dhe boreskopëve. Ky donacion jo vetëm që do të përmirësojë aftësitë tona të ekspertizës balistike, por gjithashtu do të ndikojë thelbësisht në cilësinë e punës sonë dhe kontributit për institucionet e drejtësisë dhe sigurisë së vendit tonë. Stereoskopët dhe boreskopët që kemi marrë sot janë pajisje të avancuara teknologjike, që do të forcojnë dhe ndriçojnë rrugën për të zgjidhur çështje të vështira dhe të rëndësishme për zbulimin dhe ndriçimin e veprave penale dhe kryerësve të tyre dhe do të avancojçë shërbimet tona për palët. Donacioni i këtyre pajisjeve është një shprehje e besimit tuaj që keni ndaj aftësive tona dhe një mundësi për të nxitur zhvillimin dhe rritjen e agjencisë sonë.

Donacioni i pranuar sot ishte vazhdimësi e donacioneve të dhuruara për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë nga programi i UNDP-së për çka edhe Agjencia e Kosovës për Forenzikë është shumë mirënjohëse dhe falënderuese.

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën