BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
23.08.2023
KRYESHEFI EKZEKUTIV I AKF MORI PJESË NË PRITJEN E ORGANIZUAR NGA INL-AMBASADA AMERIKANE

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë së Kosovës për Forenzikë Dr. Blerim Olluri, mori pjesë në pritjen e organizuar nga INL – Ambasada Amerikane me partnerët e saj.

Në këtë takim, të pranishmëve ju drejtua Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës z. Jeffrey Honevier, i cili falënderoj për pjesëmarrje dhe i inkurajoj të vazhdojnë të punojnë fuqishëm në fushat të cilat i përfaqësojnë.

Gjatë pritjes të organizuar nga INL-Ambasada Amerikane, Kryeshefi Dr. Olluri zhvilloj një bisedë me Ambasadorin z. Honevier, i cili e falënderoj Ambasadorin për përkrahjen e vazhdueshme nga Ambasada Amerikane/Qeveria Amerikane lidhur me ngritjen dhe zgjerimin e kapaciteteve në fushën e forenzikës në Republikën e Kosovës. Ambasadori z.Honevier e inkurajoj Kryeshefin Dr. Olluri të vazhdoj me punën profesionale, në zhvillimin e shkencës së forenzikës në Kosovë, e që përkrahja nga Qeveria Amerikane nuk do te mungojë për këtë institucion.

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën