BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
03.10.2022
Ekspertet e Divizionit (Laboratorit) për Analiza Kimike te Narkotikeve me sukses përfunduan trajnimin “Clandestin Laboratory & Chemical Diversion Course”

Nga data 12 - 23 Shtator 2022, tri ekspertet  Divizionit (Laboratorit) për Analiza Kimike te Narkotikeve: znj. Adelina Nimanaj-Halili, znj. Shyhrete Tahiri, dhe znj. Edona Kryeziu dhe zyrtar te agjencive të tjera në vend, morën pjesë në trajnimin e avancuar Clandestin Laboratory & Chemical Diversion Course”, të organizuar dhe koordinuar nga ICITAP-i, të financuar nga Qeveria e SHBA-ve dhe te udhëhequr nga ekspertë te DEA-s (Drug Enforcment Administration) Amerikane, që është mbajtur në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri.

Trajnimi ka pasur për qëllim ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e aftësive te reja në trajtimin e Laboratorëve Klandestinë të Drogave duke përfshirë: hetimin e sigurte të tyre, masat e sigurisë dhe përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse gjate trajtimit te tyre, identifikimin e trendëve te modifikimeve kimike te Drogave/Substancave te reja psikoaktive dhe prekursorëve, hetimin e kompanive kimike dhe origjinës se tyre, mbledhjen dhe përpunimin e provave nga laboratorët e rrezikshëm klandestinë si dhe analizimin dhe identifikimin e tyre ne laboratorin e Forenzikes.

Ne fund te trajnimit, ekspertet pjesëmarrëse u certifikuan dhe shprehen falënderim për pjesëmarrje ne këtë trajnim gjatë te cilit zgjeruan dhe zhvilluan e aftësive te reja për luftimin dhe trajtimin e Laboratorëve Klandestinë të Drogave në nivel vendi. 

                   foto gjatë trajnimit.

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën