BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
23.06.2022
Vizitë nga Ekspertet Forenzikë nga Shqipëria ne kuadër të Programit CEPOL

Me rastin e vizitës në Agjencia e Kosovës për Forenzikë (AKF) nga data 13-17.06.2022  në kuadër të Programit të Shkëmbimit të CEPOL (CEPOL Exchange Programme) për vitin 2022 në fushën e Forenzikes, nga Instituti i Policisë Shkencore/Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Republika e Shqipërisë po qëndron grupi prej katër  eksperteve nga fusha të ndryshme të Forenzikës si në: Divizionin e Cilësisë, Divizionin e Dokumenteve dhe dorëshkrimeve, Divizionin e Balistikes  dhe në Divizionin për Analizë të Narkotikëve.

Qëllimi i kësaj vizite është  ofrimin e  aktiviteteve të përditshme të lidhura me fushën specifike të ekspertizës Forenzike, shkëmbimin e përvojave profesionale, aplikimi i praktikave me të mira sipas Standardit ndërkombëtar ISO 17025:2017  etj.

Gjatë muajit shtator gjithashtu presim që katër ekspert nga AKF-ja te bëjnë vizitë në Policinë shkencore në Shqipëri ku nga afër do te shohin aktivitete e përditshme forenzike në këtë Insttitucion.

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën