BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
11.01.2022
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKE KRYEN HULUMTIM PËR PISTOLETAT E MODIFIKUARA

Experti i Balistikës nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë z. Fejsal Lutfiu për rreth 5 muaj ka kryer hulumtimin lidhur me konvertimin e Pistoletave me gas të konvertuara në Pistoleta reale vdekjeprurese te kalibrit 7.65 .Gjate hulumtimit ai ka studiuar menyrën e konvertimit si dhe modelet e armeve të modifikuara. Hulumtimin e ka kryer me disa modele të armeve si: Pistoleta Zoraki mod 925 , pastaj Zoraki mod 914b, Ekol Tuna, etj.

Ai eshte kujdesuar posaqerisht për menyren e konvertimit , karaktëristikat klasore të vijaskave, shenjat e veglave gjate konvertimit të tytes, funksionalitetitin pas konvertimit, fuqinë e armës etj.

Rezultatet e  këtij hulumtimi z. Lutfiu i ka prezantuar edhe në Punëtorinë Teknike Rajonale (the Technical Workshop on Converted Weapons, të mbajtur me 21 Maj 2021), në të cilin kanë marr pjesë: Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Fushën e Zbatimit të Ligjit (ILECU) nga Policia e Kosovës, Agjencia e Kosovës për Forenzike, Agjencitë e Zbatimit të Ligjit nga Republika e Maqedonie Veriore dhe organizata që e ka mbështetur këtë projekt nga UNDP-SEESAC.

Agjencia e Kosovës për Forenzike e falenderon z. Lutfiu për kryerjen e ketij hulumtimi shkencor poashtu e inkurajon qe të vazhdoje hulumtimet e tij shkencore edhe në të ardhmen.

            Foto nga Hulumtimi.

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën