BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
02.11.2021
NËNSHKRUHET MARRËVESHJA E BASHKËPUNIMIT NDËRMJET AGJENCISË SË KOSOVËS PËR FORENZIKË DHE INSTITUTIT TË MJEKSISË LIGJORE

Në ambientet e Agjencisë së Kosovës për Forenzikë sot  u  nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë së Kosovës për Forenzikë dhe Institutit të Mjekësisë ligjore.

Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje të Bashkëpunimit në mes të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë dhe Institutit të Mjekësisë ligjore është dhënia në shfrytëzim e sistemin LIMS (Laboratory Information Management System) Sistemi i Menaxhimit të Informatave në Laborator nga AKF-ja tek Instituti i Mjekësisë Ligjore.

Zv. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Kosovës për Forenzikë Dr. Blerim Olluri dhe Zv. Drejtorit të Përgjithshëm të IML-së znj. Flutra Goga me rastin e nënshkrimit të kesaj marrëveshje të bashkëpunimit u zotuan se ky bashkëpunim do të rritet vazhdimisht duke mundësuar përmbushjen e   misionit dhe detyrave që janë përcaktuar me ligjet në fuqi.

Zv. Drejtorit të Përgjithshëm të IML-së znj. Flutra Goga, vlerësoi dhe shprehi mirënjohje, për punën shkencore dhe të arriturat e AKF-së si institucion për tu marrë shëmbull i barasvlershëm me institucionet tjera ndërkombëtare në fushën e forenzikës.

           Foto nga Ceremonia e nënshkrimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit.

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën