BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
23.09.2021
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË PËRKRAHET ME PAJISJE PROFESIONALE SHKENCORE NGA KOMISIONI EVROPIAN

Në ambientet e AKF-së, është bëre nënshkrimi i certifikatës përfundimtare te pranimit për instrumentet për Divizionin për Analiza Kimike te Narkotikeve, dy (2) GCMSMS dhe një (1) HPLC/DAD si pjese e Lotit # 4 nga projekti IPA nga Komisioni Evropian.
Nënshkrimi certifikatës përfundimtare te pranimit nga AKF është bërë nga Kryeshefi Ekzekutiv i AKF-së, Dr. Blerim Olluri kurse nga ana e Zyrës se BE-së certifikata është nënshkruar nga menaxheri i projektit IPA, z. Massimiliano Prozzo.
Me këtë rast z.Olluri ka falënderuar Komisionin Evropian për angazhim dhe përkushtim ne realizimin dhe implementimin e këtij projekti mjaft te rëndësishëm nga IPA për AKF-në ne kuptim te ngritjes dhe zhvillimit te kapaciteteve teknologjike Forenzike ne fushën e analizimit dhe identifikimit te substancave narkotike sipas kërkesave te standardit ISO: 17025/2017

Nga ana e tij z. Prozzo është shprehur falënderues për bashkëpunimin dhe implementimin e këtij projekti dhe njëkohësisht ka premtuar se do te vazhdoj qe te angazhohet dhe kontribuoj ne projekte tjera qe do te ndikonin ne ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e metodave te reja.

f

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën