BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
05.05.2021
AMBASADORJA E FRANCËS VIZITOJ AGJENCINË E KOSOVËS PËR FORENZIKË

Ambasadorja e Francës në Kosovë znj. Marie-Christine Butel, vizitoj Agjencinë e Kosovës për Forenzikë, me qëllim të promovimit të donacionit “Aplikacionit TRAFFIC”, i dizajnuar për fushën e balistikës. Në vizitën e realizuar në AKF, Ambasadorja Franceze anj Butel, u prit nga Ministri i Punëve të Brendshme Dr. Xhelal Sveçla dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AKF Dr. Blerim Olluri. Gjatë vizitës Ambasadorja znj. Butel u shpreh se softueri “Traffic” është i krijuar nga Policia Shkencore e Francës, i dizajnuar për kryerjen e krahasimeve midis armëve.

Ministri i MPB-së Dr. Xhelal Sveçla me rastin e pranimit të donacionit, e falënderoj ambasadoren për donacionin e ofruar dhe e inkurajoj për bashkëpunim të mëtutjeshme në fushën e sigurisë.

Kryeshefi Dr. Olluri falënderoj Ambasadoren e Francës znj. Butel, për donacionin e ofruar në fushën e balistikës, donacion i cili ndihmon në zbardhjen e veprave të ndryshme penale në Republikën e Kosovës.

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën