BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
01.10.2020
NËNSHKRUHET MARRËVESHJA E BASHKËPUNIMIT NDËRMJET AGJENCISË SË KOSOVËS PËR FORENZIKË DHE AKADEMISË SË KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE

Në ambientet e Agjencisë së Kosovës për Forenzikë nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërinstitucional, ndërmjet AKF dhe AKSP.

Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje të Bashkëpunimit në mes të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë dhe Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, është përcaktimi i bashkëpunimit reciprok në mes të dy institucioneve për të përkrahur objektivat e tyre strategjike të interesit të përbashkët në fushat e trajnimit, studimit, hulumtimit dhe zhvillimit, si dhe në forma tjera të bashkërendimit

Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Kosovës për Forenzikë Dr. Blerim Olluri dhe Drejtori i Përgjithshëm i AKSP-së z. Ismail Smakiqi me rastin e nënshkrimit u zotuan se ky bashkëpunim do të rritet vazhdimisht duke lehtësuar procedurat e trajnimit, studimit, hulumtimit dhe zhvillimit shkencorë etj.

Drejtori i Përgjithshëm i AKSP-së z. Smakiqi, vlerësoi dhe shprehi mirënjohje, për punën shkencore dhe të arriturat e AKF-së si institucion i barasvlershëm me institucionet tjera ndërkombëtare në fushën e forenzikës.

 Foto nga Ceremonia e nënshkrimit të Memorandumit të bashkpunimit AKF-AKSP.

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën