BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
17.08.2020
PJESËTARËT E FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS ANGAZHOHEN NË PËRMIRËSIMIN E INFRASTRUKTURËS PËRCJELLËSE TË AGJENCISË SË KOSOVËS PËR FORENZIKË

Pjesëtarët e FSK-së me makinerinë e tyre, janë angazhuar që të përmirësojnë infrastrukturën përcjellëse të objektit të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë.

Pas përfundimit të angazhimit të tyre, Kryeshefi i Agjencisë së Kosovës për Forenzikë Dr. Blerim Olluri, priti në zyre me ç’ rast i falënderoj për kryerjen shembullore dhe profesionale të detyrës së tyre në përmirësimin e infrastrukturës përcjellëse të AKF-së.

Në fund Kryeshefi i AKF-së Dr. Olluri i ndau mirënjohje pjesëtareve të FSK-së, të angazhuar në këto punime. Pjesëtarët e FSK që pranuan mirënjohje janë: Fatmir Maloku GK#2383 dhe Hajzer Thaqi GK#2388.

Foto pas Punimeve te kryera nga FSK-ja.

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën