BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
04.08.2020
MINISTRI AGIM VELIU VIZITOI AGJENCINË E KOSOVËS PËR FORENZIKË

Ministri i Punëve të Brendshme z. Agim Veliu, vizitoi Agjencinë e Kosovës për Forenzikë, ku u prit nga Kryeshefi Dr. Blerim Olluri, me të cilin diskutuan për punën profesionale shkencore të AKF dhe menaxhimin e pandemisë COVID 19.

Kryeshefi Dr. Olluri e njoftoi Ministrin Veliu për gjendjen aktuale të AKF-së, në veçanti e njoftoi me punën profesionale e cila zhvillohet në AKF, zhvillimin e metodave të reja shkencore dhe me të arriturat kryesore në fushat e reja të forenzikës.

Ndërsa Ministri Veliu mbështeti punën profesionale shkencore që po e bën Agjencia e Kosovës për Forenzikë, të cilën e cilësoj si shumë të suksesshme.

Gjithashtu Ministri Veliu vlerësoi domosdoshmërinë e të që qenurit në hap me trendët e zhvillimit të shkencës së forenzikës, ku premtoi përkrahje për proceset e avancimit të fushës së forenzikës.

Në fund Ministri Veliu konfirmoi se MPB do ta mbështetë zgjerimin dhe zhvillimin e kapaciteteve forenzike për AKF-në.

  Foto nga Vizita e Ministrit z. Agim Veliu në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën