BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
18.02.2020
DR. BLERIM OLLURI ZGJEDHET ANËTAR I AKADEMISË AMERIKANE TË SHKENCAVE FORENZIKE

Në Anaheim të Kalifornisë- SHBA , po mbahet “ Takimi i 72 të vjetor i Shkencave Forenzike “ i organizuar nga Akademia Amerikane e Shkencave Forenzike, Akademi kjo e themeluar në vitin 1948.

Në këtë Ceremoni u promovua Kryeshefi  i  Agjencisë së Kosovës për Forenzikë  Dr.sc Blerim Olluri anëtar i kësaj akademie .

Zgjedhja nga ana e Bordit të Drejtoreve të  Akademisë Amerikane të Shkencave Forenzike është nderë dhe respekt për secilin anëtar të saj dhe për shtetin që e përfaqëson, ngase shumë shkencëtar botëror të forenzikës kanë qenë dhe janë anëtar të kësaj Akademie.

 Foto nga pjesëmarrja në takimin vjetor të  72 -të Akademisë Amerikane të    Shkencave Forenzike. 

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën