BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
11.12.2019
NËNSHKRUHET MARRËVESHJA E BASHKËPUNIMIT NDËRMJET AGJENCISË SË KOSOVËS PËR FORENZIKË DHE INSTITUTIT TË MJEKËSISË LIGJORE

Agjencia e Kosovës për Forenzikë dhe Instituti i Mjekësisë ligjore nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në fushën e forenzikes.

Kjo marrëveshje bashkëpunimi ka për qellim rritjen e bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë së Kosovës për Forenzikë dhe Institutit të Mjekësisë Ligjore, për rritjen dhe forcimin e kapaciteteve njerëzore, teknike dhe profesionalizimin ne zbatimin e shkencave mjeko ligjore (forenzike) si dhe shkëmbimin e përvojave me të mira dhe informacioneve që ndikojnë në efikasitetin e procedimit të rasteve.

Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë  së Kosovës për Forenzikë Dr. Blerim Olluri dhe Drejtori i përgjithshëm i Instituti i Mjekësisë ligjore Dr. Arsim Gerxhaliu me rastin e nënshkrimit u zotuan se ky bashkëpunim do të rritet vazhdimisht duke lehtësuar procedurat e shkëmbimit të informacioneve dhe duke përkrahur njëra tjetrën në çdo aspekt me  të vetmin qellim ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe shkencore të dy institucioneve në fushën e forenzikes.

  Foto me rastin e  nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën