BALLINA KONTAKTET WEBMAIL
   
SHQIP   SRPSKI   ENGLISHREPUBLIKA E KOSOVËS
AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË
MISIONI
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
DEPARTAMENTET
ORGANOGRAMI
LEGJISLACIONI DHE MARRËVESHJET
DOKUMENTET STRATEGJIKE
VENDE PUNE
SHPALLJE
GALERIA
HISTORIKU
ARKIVI I LAJMEVE
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
POLICIA E KOSOVËS  >>
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE  >>
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS  >>
RRJETI EVROPIAN I INSTITUTEVE SHKENCORE FORENZIKE  >>
 
04.12.2017
KRYESHEFI EKZEKUTIV Dr.Sc. BLERIM OLLURI ME BASHKËPUNËTORË NGA AKF QËNDROJ PËR VIZITË NË KROACI

Kryeshefi Ekzekutiv i AKF-së Dr. Blerim Olluri me bashkëpunëtor ka zhvilluar  vizitë tri ditore në Institutin Kroat të Forenzikës “Ivan Vuçetiç” me përkrahje të Frank Flood nga misioni i OSCE.

Kryeshefi Ekzekutiv i AKF-së Dr. Olluri ka zhvilluar takim në Institutin Kroat të Forenzikës me Drejtorin Dr. Gordan Mršić. Në takim është biseduar një varg çështjesh të interesit të ndërsjellët dhe në funksion të forcimit të mëtejmë të mardhënjeve në fushën e zhvillimit të shkencës së forenzikës. Ndonëse, ishte konstatim i përbashkët i dy drejtuesve se partneriteti në rrafshin e forenzikës është i qëndrueshëm, u trajtuan edhe modalitete të ndryshme të avancimit të mëtejmë të bashkëpunimit.

Në këto takime në mënyrë të veçantë u trajtua çështja e nënshkrimit të memorandumit në mes dy institucioneve, memorandum i cili do ti shërbejë të dy institucioneve për zhvillimin në fushën e forenzikës.

Kryeshefi Ekzekutiv i AKF-së Dr. Olluri kërkoj përkrahjen e mëtejme të Kroacisë edhe sa i përketë anëtarësimit të AKF-së ne ENFSI, si mekanizëm i rëndësishëm ndërkombëtar në fushën e forenzikës.

                                     Foto nga vizita e delegacionit të AKF-së

 

Publikuar nga AKF
  
KËRKO

Standartizuar sipas standartit SK EN ISO/IEC 17025
SHËRBIMET
UDHËZUES, FORMULAR TEKNIK
PUBLIKIME TË REJA
QASJA NË DOKUMENTE ZYRTARE
RAPORTI VJETOR
 KUTIA ELEKTRONIKE E ANKESAVE>>
Ankesë ndaj
Kontakti juaj (e-maili)
Përshkruani ankesën